Forskrift om fullmakt til å regulere inndeling i lensmannsdistrikter.

DatoFOR-1965-10-22-9743
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1965 s 763
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om inndeling i lensmannsdistrikter

Justisdepartementet gis fullmakt til å regulere inndelingen i lensmannsdistrikter og til å fastsette navn på lensmannsdistriktene.

(Se St.meld. nr. 97 1976-77.)