Forskrift om opprettelse av en ny Moss byrett m.v.

DatoFOR-1981-01-22-8985
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1981 s 45
Ikrafttredelse22.01.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelForskrift om opprettelse av Moss byrett

Fastsatt ved kgl.res. av 23. januar 1981. Fremmet av Justisdepartementet. 

Med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 22, bestemmes med virkning fra den tid Justisdepartementet bestemmer:

1.Det opprettes en ny Moss byrett omfattende kommunene Moss, Hobøl, Rygge, Råde og Våler.
2.Moss byrett organiseres med 1 justitiarius og 2 andre dommere.
3.Moss sorenskriverembete nedlegges.