Forskrift om opprettelse av en ny Tønsberg byrett m.v.

DatoFOR-1981-01-23-8984
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1981 s 45
Ikrafttredelse23.01.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelForskrift om opprettelse av Tønsberg byrett

Fastsatt ved kgl.res. av 23. januar 1981. Fremmet av Justisdepartementet. 

Med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 22 bestemmes med virkning fra den tid Justisdepartementet bestemmer:

1.Det opprettes en ny Tønsberg byrett omfattende kommunene Andebu, Stokke, Sem, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.
2.Tønsberg byrett organiseres med 1 justitiarius og 2 andre dommere.
3.Jarlsberg og Tønsberg sorenskriverembeter nedlegges.