Forskrift om opprettelse av ny domstol for Tromsø kommune, Tromsø byrett. Lyngen og Senja sorenskriverembeter omreguleres m.v. Tromsø byfogdembete og Malangen sorenskriverembete nedlegges.

DatoFOR-1984-05-18-1078
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1984 332
Ikrafttredelse01.04.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 22 jf § 86 a
Kunngjort
KorttittelForskrift om ny domstol, Tromsø kommune mv

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. mai 1984. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i lov om domstolene av 13. august 1915 § 22, jfr. § 86 a bestemmes med virkning fra den tid Justisdepartementet bestemmer:

I

Det opprettes en ny domstol for Tromsø kommune, Tromsø byrett. Embetet organiseres foreløpig med ett justitiariusembete og to dommerembeter.

II

Lyngen sorenskriverembete omreguleres til å omfatte Skjervøy, Kvenangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy og Balsfjord kommuner.

III

Senja sorenskriverembete omreguleres til å omfatte Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Målselv kommuner.

IV

Rettskretsen for Tromsø byrett består av én loddtrekningskrets.

Rettskretsen for Lyngen sorenskriverembete består av to loddtrekningskretser, hvorav kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord utgjør en loddtrekningskrets og kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord utgjør den annen loddtrekningskrets.

Rettskretsen for Senja sorenskriverembete utgjør en loddtrekningskrets.

V

Tromsø byfogdembete og Malangen sorenskriverembete nedlegges.