Forskrift om regulering av Sandnes sorenskriverembete.

DatoFOR-1988-02-19-156
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1987 87
Ikrafttredelse08.04.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§19.
Kunngjort
KorttittelRegulering av Sandnes sorenskriverembete

Fastsatt ved kgl.res. av 19. februar 1988. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I medhold av domstollovens § 19 omorganiseres Sandnes sorenskriverembete til en domstol med to faste dommere.