Forskrift om regulering av Nedenes sorenskriverembete.

DatoFOR-1988-02-19-157
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1988 87
Ikrafttredelse08.04.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§19.
Kunngjort
KorttittelRegulering av Nedenes sorenskriverembete

Fastsatt ved kgl.res. av 19. februar 1988. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I medhold av domstollovens § 19 omorganiseres Nedenes sorenskriverembete til en domstol med to faste dommere.