Forskrift om regulering av Trondenes sorenskriverembete.

DatoFOR-1988-02-19-158
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1988 87
Ikrafttredelse08.04.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelRegulering av Trondenes sorenskriverembete

Fastsatt ved kgl.res. av 19. februar 1988. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I medhold av domstollovens § 19 omorganiseres Trondenes sorenskriverembete til en domstol med to faste dommere.