Godkjenning av våpen og flagg for Den norske kirke

DatoFOR-1990-09-28-866
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1990 866
Ikrafttredelse28.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. september 1990. Fremmet av Kirke- og kulturdepartementet. Hjemmel i sedvanerettslige regler. 

1.Olavsmerket godkjennes som våpen og flagg for Den norske kirke.

Den norske kirkes våpen blir: I rødt gull kløverbladkors lagt over to økser med gull skaft og sølv blad som vender utover.

Den norske kirkes flagg blir: I rødt et gult kløverbladkors lagt over to økser med gult skaft og hvite blad som vender utover.

2.Kirkemøtet bemyndiges til å fastsette forskrifter for bruken av Den norske kirkes våpen og flagg.