Sammenslåing av Skien og Porsgrunn byrett og Porsgrunn og Skien byfogd m.v.

DatoFOR-1991-07-04-447
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1991 428
Ikrafttredelse01.07.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelForskrift om Skien og Porsgrunn byrett og byfogd

Fastsatt ved Regjeringens res. av 4. juli 1991. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Fastsatt med hjemmel i domstolsloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. §§ 22 og 86a: 

Med hjemmel i domstolsloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. §§ 22 og 86a bestemmes:

I.Skien og Porsgrunn byrett og Porsgrunn og Skien byfogd slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer ikraft fra 1. juli 1991.
II.Kommunene Skien, Porsgrunn, Bamle og Siljan utgjør kun en loddtrekningskrets.
III.Det nye embetet betegnes Skien og Porsgrunn byrett, og organiseres med en justitiarius, 6 byrettsdommere og 2 dommerfullmektiger.
IV.Justitiarius ved den tidligere Skien og Porsgrunn byrett vil være justitiarius også ved den nye sammenslåtte Skien og Porsgrunn byrett.
V.Porsgrunn og Skien byfogdembete nedlegges.