Sammenslåing av Bergen byfogdembete og Bergen byskriverembete.

DatoFOR-1992-03-20-184
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1992 218
Ikrafttredelse01.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelSammenslåing av byfogd og byskriver i Bergen

Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 1992. Fremmet av Justis- og politidepartementet, med hjemmel i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. § 22 og 86 a.

1.Bergen byfogdembete og Bergen byskriverembete slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. april 1992.
2.Det nye embetet betegnes Bergen byfogdembete og organiseres med 1 førstebyfogd og 2 byfogder.
3.Bergen byskriverembete nedlegges.