Sammenslåing av Asker og Bærum herredsrett og herredsskriverembete.

DatoFOR-1992-04-24-299
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1992 284
Ikrafttredelse01.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 20 jf. § 22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelSammenslåing til Asker og Bærum herredsrett

Fastsatt ved kgl.res. 24. april 1992. Fremmet av Justis- og politidepartementet, med hjemmel i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. §§ 22 og 86 a.

1.Asker og Bærum herredsrett og Asker og Bærum herredsskriverembete slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. mai 1992.
2.Det nye embetet betegnes Asker og Bærum herredsrett og organiseres med 1 justitiarius og 8 herredsrettsdommere.
3.Asker og Bærum herredsskriverembete nedlegges.