Sammenslåing av Ålesund og Nordre Sunnmøre sorenskriverembeter.

DatoFOR-1993-05-14-352
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1993 413
Ikrafttredelse01.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§20, LOV-1915-08-13-5-§22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelSammenslåing av sorenskriverembeter, Ålesund

Fastsatt ved kgl.res. 14. mai 1993 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 20 jfr. §§ 22 og 86 a. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I.Ålesund og Nordre Sunnmøre sorenskriverembeter slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. juni 1993.
II.Det nye embetet betegnes Sunnmøre sorenskriverembete, og organiseres med en sorenskriver, tre herredsrettsdommere, og tre dommerfullmektiger.
III.Rettskretsen for Sunnmøre sorenskriverembete består av en loddtrekningskrets. Denne utgjøres av kommunene Ålesund, Sula, Ulstein, Hareid, Giske, Haram, Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Sykkylven og Stranda.
IV.Sunnmøre sorenskriverembete tillegges saker etter arbeidsmiljølovens § 61 b i Møre og Romsdal fylke.
V.Ålesund og Nordre Sunnmøre sorenskriverembeter nedlegges.