Endring av jurisdiksjonsgrensen for Sarpsborg og Fredrikstad byretter.

DatoFOR-1993-10-01-923
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 Nr. 1041
Ikrafttredelse26.11.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22, LOV-1915-08-13-5-§34
Kunngjort
KorttittelEndring av jurisdiksjonsgrensen for Sarpsborg mv

Fastsatt ved kgl.res. 1. oktober 1993 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 22, jfr. § 34. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I.Borge kommune overføres fra Sarpsborg byretts domssogn til Fredrikstad byretts domssogn fra og med 1. januar 1994.
II.Alle saker fra Borge kommune innkommet til og med 31. desember 1993, ferdigbehandles ved Sarpsborg byrett.
II.Domssognet for Fredrikstad byrett utgjøres fra 1. januar 1994 av kommunene Fredrikstad og Hvaler. Domssognet utgjør en loddtrekningskrets.
IV.Domssognet for Sarpsborg byrett utgjøres fra 1. januar 1994 av kommunene Sarpsborg, Skiptvedt og Rakkestad. Domssognet utgjør en loddtrekningskrets.