Vedtak om opprettelse av Mattilsynet.

DatoFOR-2002-12-20-1698
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort03.01.2003
KorttittelVedtak om opprettelse av Mattilsynet

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Mattilsynet opprettes som eget forvaltningsorgan administrativt underlagt Landbruksdepartementet med virkning fra 1. januar 2003.