Vedtak om opprettelse av et selvstendig forvaltningsorgan for Norsk Akkreditering.

DatoFOR-2003-12-12-1506
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort16.12.2003
KorttittelVedtak om opprettelse av Norsk Akkreditering

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 12. desember 2003. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Forvaltningsorganet Norsk Akkreditering opprettes 1. januar 2004.