Vedtak om opprettelse av forvaltningsorganet Norsk Romsenter.

DatoFOR-2003-12-12-1570
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort19.12.2003
KorttittelVedtak om opprettelse av Norsk Romsenter

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 12. desember 2003. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

1.Norsk Romsenter opprettes som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter med virkning fra 1. januar 2004.
2.Forvaltningsorganet Norsk Romsenter kan forvalte statens eierinteresser i aksjeselskaper innenfor romsektoren.