Oppnevning av Petroleumsfondets etiske råd

DatoFOR-2004-11-19-4997
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse19.11.2004
Sist endretFOR-2014-11-07-1707 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-12-21-123-§2, LOV-2005-12-21-123-§7
Kunngjort
KorttittelOppnevning av Petroleumsfondets etiske råd

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. november 2004. Fremmet av Finansdepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 7 nov 2014 nr. 1707. 

Det oppnevnes et etisk råd for Petroleumsfondet.

Etikkrådets oppgaver framgår av retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Finansdepartementet kan gjøre tillegg eller endringer i retningslinjene.

0Endret ved vedtak 7 nov 2014 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2015).