Vedtak om opprettelse av Bioforsk som eget forvaltningsorgan.

DatoFOR-2005-12-09-1485
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort19.12.2005
KorttittelVedtak om opprettelse av Bioforsk

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 2005. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Bioforsk opprettes som eget forvaltningsorgan med særskilt fullmakt administrativt underlagt Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 1. januar 2006.