Vedtak om opprettelse av Norsk institutt for skog og landskap.

DatoFOR-2005-12-21-1643
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort28.12.2005
KorttittelVedtak om Norsk institutt for skog og landskap

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2005. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Norsk institutt for skog og landskap som eget forvaltningsorgan administrativt underlagt Landbruks- og matdepartementet opprettes med virkning fra 1. januar 2006.