Vedtak om endring av navn fra Nye Kripos til Kripos.

DatoFOR-2006-01-20-52
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 2
Ikrafttredelse20.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort24.01.2006
KorttittelVedtak om navnendring fra Nye Kripos til Kripos

Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 2006. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Navnet «Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos)» endres til: «Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Kripos)».