Vedtak om godkjenning av Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier som høyskole.

DatoFOR-2007-03-16-304
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort27.03.2007
KorttittelVedtak om godkjenning av NLA BM som høyskole

Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i § 1-2 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler fastsettes det at Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier med virkning fra 1. april 2007 godkjennes som høyskole med de rettigheter det medfører.