Vedtak om endring av navn på Sosial- og helsedirektoratet til Helsedirektoratet

DatoFOR-2008-03-14-257
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort26.03.2008   kl. 14.40
KorttittelVedtak om endring av navn til Helsedirektoratet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. mars 2008. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

1.Sosial- og helsedirektoratet endrer navn til Helsedirektoratet.
2.Navneendringen trer i kraft fra 1. april 2008.