Vedtak om å akkreditere Norges Informasjonsteknologiske Høgskole status som høyskole

DatoFOR-2008-05-23-489
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort27.05.2008   kl. 14.00
KorttittelVedtak om akkreditering av NITH

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. mai 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Norges Informasjonsteknologiske Høgskole med virkning fra 1. juni 2008 status som høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.