Vedtak om å akkreditere Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning status som høyskole

DatoFOR-2008-10-17-1134
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse15.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort24.10.2008   kl. 14.20
KorttittelAkkreditering for Dronning Mauds Minne Høgskole

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. oktober 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning med virkning fra 15. oktober 2008 status som høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.