Vedtak om å akkreditere Markedshøyskolen Campus Kristiania som høyskole

DatoFOR-2009-06-26-978
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-1, LOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort10.07.2009   kl. 14.00
KorttittelVedtak om å akkreditere Campus Kristiania

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-1 første ledd jf. § 1-2 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Markedshøyskolen Campus Kristiania fra 1. juli 2009 status som høyskole med fullmakter etter lovens § 3-3 annet ledd.