Vedtak om nytt navn på Statens forurensningstilsyn

DatoFOR-2009-11-27-1433
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse18.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort04.12.2009   kl. 14.15
KorttittelVedtak om nytt navn på SFT

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 27. november 2009. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Statens forurensningstilsyns navn endres til Klima- og forurensningsdirektoratet fra og med 18. januar 2010.