Fusjon mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus

DatoFOR-2011-01-21-93
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§7-2
Kunngjort01.02.2011   kl. 14.10
KorttittelFusjon mellom HiO og HiA

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. januar 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 7-2 første ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus organiseres fra 1. august 2011 som én institusjon under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.