Vedtak om å legge sentral vergemålsmyndighet til Statens sivilrettsforvaltning

DatoFOR-2011-02-04-128
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse04.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-03-26-9-§4
Kunngjort11.02.2011   kl. 13.45
KorttittelVedtak om sentral vergemålsmyndighet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. februar 2011 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 4. Fremmet av Justisdepartementet. 

Statens sivilrettsforvaltning utpekes som sentral tilsynsmyndighet i vergemålssaker etter lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål § 4.