Lovisenberg diakonale høgskole status som høgskole

DatoFOR-2011-06-24-650
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort28.06.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om høgskolestatus for LDH

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Lovisenberg diakonale høgskole med virkning fra 1. juli 2011 status som høgskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.