Akkreditering av Haraldsplass diakonale høgskole

DatoFOR-2011-08-12-837
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse12.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort16.08.2011   kl. 14.30
KorttittelAkkreditering av HDH

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. august 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 annet ledd. Fastsatt av kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Haraldsplass diakonale høgskole med virkning fra 12. august 2011 status som høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.