Vedtak om endring av namn for Statens bygningstekniske etat til Direktoratet for byggkvalitet

DatoFOR-2011-09-16-964
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort30.09.2011   kl. 14.35
KorttittelEndring av namn for Statens bygningstekniske etat

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 16. september 2011. Fremja av Kommunal- og regionaldepartementet. 

1.Statens bygningstekniske etat endrar namn til Direktoratet for byggkvalitet.
2.Endringa skal gjelde frå 1. januar 2012.