Endring av navn på Kunsthøgskolen i Bergen til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

DatoFOR-2012-02-03-125
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 3
Ikrafttredelse03.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§7-2
Kunngjort10.02.2012   kl. 14.05
KorttittelEndring av navn på Kunsthøgskolen i Bergen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 3. februar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 7-2 første ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Kunsthøgskolen i Bergen endrer navn til Kunst- og designhøgskolen i Bergen, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 7-2 første ledd.