Sammenslåing av høyskolene i Vestfold og Buskerud

DatoFOR-2012-10-26-994
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort30.10.2012   kl. 15.15
KorttittelSammenslåing av HiVe og HiBu

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26 oktober 2012 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold organiseres fra 1. januar 2014 som én institusjon under navnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold.