Fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø

DatoFOR-2013-02-15-186
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort19.02.2013   kl. 16.20
Rettet01.04.2013 (navn på fusjonert institusjon)
KorttittelFusjon mellom HiF og UiT

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. februar 2013 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø organiseres fra 1. august 2013 som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.