Sammenslåing av miljødirektorater

DatoFOR-2013-03-08-276
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
EndrerFOR-1985-07-26-1458
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort19.03.2013   kl. 15.40
Rettet01.05.2013 (henv. til 1974-vedtak)
KorttittelSammenslåing av Klif og Dirnat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. mars 2013. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

1.Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning slås sammen til ett direktorat. Det nye Miljødirektoratet opprettes med virkning fra 1. juli 2013.
2.Vedtak 24. mai 1974 om opprettelse av Statens forurensningstilsyn og vedtak 26. juli 1985 nr. 1458 om opprettelse av Direktoratet for naturforvaltning - instruks, oppheves.