Avvikling av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

DatoFOR-2013-06-14-650
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§51
Kunngjort20.06.2013   kl. 13.45
KorttittelAvvikling av Nasjonalt råd for spesialistutdanning

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2013 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 51. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling legges ned med virkning fra 1. juli 2013.