Vedtak om sammenslåing av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

DatoFOR-2013-06-21-734
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort25.06.2013   kl. 15.30
KorttittelVedtak om sammenslåing av NVH og UMB

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap organiseres fra 1. januar 2014 som én institusjon under navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.