Sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Akershus, Arbeidsforskningsinstituttet AS og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

DatoFOR-2013-09-20-1110
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort24.09.2013   kl. 16.20
KorttittelSammenslåing av HiOA, AFI og NOVA

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. september 2013 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Arbeidsforskningsinstituttet AS og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring organiseres fra 1. januar 2014 som én institusjon under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.