Akkreditering av Høgskolen Betanien

DatoFOR-2014-04-11-555
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 5
Ikrafttredelse11.04.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort23.04.2014   kl. 15.10
KorttittelAkkreditering av Høgskolen Betanien

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. april 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Betanien høgskole med virkning fra 11. april 2014 status som høyskole.