Sammenslåing av Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning til et nytt direktorat – Landbruksdirektoratet

DatoFOR-2014-06-06-729
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort17.06.2014   kl. 14.50
KorttittelSammenslåing av SRF og SLF til Landbruksdirektoratet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 2014. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning slås sammen til ett direktorat. Det nye Landbruksdirektoratet opprettes med virkning fra 1. juli 2014.