Akkreditering av stiftelsen Diakonova som høyskole

DatoFOR-2014-09-12-1195
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse12.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2, LOV-2005-04-01-15-§3-1
Kunngjort19.09.2014   kl. 15.00
KorttittelAkkreditering av stiftelsen Diakonova som høyskole

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. september 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 jf. § 3-1. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Stiftelsen Diakonova med virkning fra 12. september 2014 status som høyskole.