Vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetet i Vest-Agder og fylkesmannsembetet i Aust-Agder

DatoFOR-2014-11-14-1425
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelKongens instruksjonsmyndighet
Kunngjort21.11.2014   kl. 15.00
KorttittelVedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Agder

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. november 2014. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Fylkesmannsembetet i Vest-Agder og fylkesmannsembetet i Aust-Agder slås sammen fra 1. januar 2016.