Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

DatoFOR-2015-06-19-694
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort23.06.2015   kl. 15.50
KorttittelSammenslåing Høgskolen i Sørøst-Norge

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark organiseres fra 1. januar 2016 som én institusjon under navnet Høgskolen i Sørøst-Norge.