Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund

DatoFOR-2015-06-19-695
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort23.06.2015   kl. 15.50
KorttittelSammenslåing til NTNU

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).