Sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Akershus og Statens institutt for forbruksforskning

DatoFOR-2015-09-25-1127
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort02.10.2015   kl. 16.00
KorttittelSammenslåing av HiOA og SIFO

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. september 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Høgskolen i Oslo og Akershus og Statens institutt for forbruksforskning organiseres fra 1. januar 2016 som én institusjon under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.