Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna

DatoFOR-2015-10-09-1192
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort20.10.2015   kl. 14.50
KorttittelSammenslåing til Nord universitet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Nord universitet.