Sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Akershus og Norsk institutt for by- og regionforskning

DatoFOR-2015-12-18-1623
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28
Kunngjort21.12.2015   kl. 15.50
KorttittelSammenslåing av HiOA, NIBR og SIFO

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 28. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Høgskolen i Oslo og Akershus og Norsk institutt for by- og regionforskning, sammen med Statens institutt for forbruksforskning, organiseres fra 1. januar 2016 som én institusjon under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.