Opprettelse av Jernbanedirektoratet

DatoFOR-2016-02-05-126
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
Ikrafttredelse05.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort16.02.2016   kl. 14.10
KorttittelOpprettelse av Jernbanedirektoratet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 2016. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

1.Deler av virksomheten i dagens Jernbaneverk videreføres i et nytt forvaltningsorgan; Jernbanedirektoratet.
2.Forvaltningsorganet gis instruks i samsvar med vedlagte forslag.1
3.Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å gi nødvendige overgangsregler.
1Se instruks 5. februar 2016 nr. 127, Lovdatas anm.