Opprettelse av statsforetaket Jernbaneinfrastrukturforetaket SF

DatoFOR-2016-02-05-128
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
Ikrafttredelse05.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort16.02.2016   kl. 14.10
KorttittelOpprettelse av Jernbaneinfrastrukturforetaket SF

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 2016. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

1.Det opprettes et statsforetak, Jernbaneinfrastrukturforetaket SF, som eies av staten alene. Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak gjelder for Jernbaneinfrastrukturforetaket SF.
2.Samferdselsdepartementet skal representere staten som eier av Jernbaneinfrastrukturforetaket SF.