Forskrift om piggtråd til gjerde, Spangereid kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1895-12-20
Publisert
Ikrafttredelse20.12.1895
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1961-05-05
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Spangereid

Fastsatt av Landbruksdepartementet 23.02.1949. 

I samsvar med lov frå 14. juli 1893 og kgl.res. frå 7. desember 1923 vert hermed stadfest vedtak dagsett 11. desember 1948 av Spangereid heradstyre, Vest-Agder fylke, der det er fastsett fylgjande føresegner om bruk av piggtråd i heradet:

1.I Spangereid herad skal det vera forbode å nytta piggtråd i gjerde mot nabo i mindre høgd enn 90 cm over marka.
2.For gjerde langs offentlig veg, gjeld dei føresegner som til kvar tid måtte vera fastsett av fylkesvegstyret.